Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:31
-00:43:31
+00:35:49
6228 1954
K30 : 907
381
278 / 326
-00:21:45
+00:32:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii