Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:04
-00:43:11
+00:35:11
4904 801
202 / 260
-00:32:22
+00:30:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii