Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:15:58
-00:34:04
+00:45:16
7139 2572
K30 : 1186
622
313 / 327
-00:11:48
+00:37:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii