Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:00
-00:45:15
+00:33:07
4532 3858
131 / 179
-00:39:38
+00:22:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii