Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:15
-00:34:47
+00:44:33
7101 2545
K30 : 1179
326 / 341
-00:17:56
+00:37:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii