Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:05:43
-00:37:36
+00:36:02
5200 1660
K20 : 405
821
150 / 179
-00:16:54
+00:33:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii