Joanna Mitura

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:02:23
-00:37:25
+00:31:29
4753 1273
K30 : 572
545 525
216 / 290
-00:24:56
+00:29:01
01:01:14
-00:48:48
+00:30:32
5169 1374
K30 : 635
353 308
240 / 335
-00:28:09
+00:26:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii