Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:12:58
-56:32:07
+00:33:49
582 243
K30 : 120
253
30 / 40
-00:14:42
+00:23:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii