Monika Prasek

K.S. Celestyna
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:45
-00:41:34
+00:32:04
4533 1294
K30 : 516
1
145 / 191
-00:27:49
+00:25:59
01:16:07
-00:23:41
+00:45:13
6390 2235
K20 : 517
1
198 / 206
-00:14:26
+00:42:33
01:23:24
-00:26:38
+00:52:42
7364 2733
K20 : 688
1
225 / 226
-00:01:52
+00:47:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii