Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:25:39
-00:24:23
+00:54:57
7387 2748
K30 : 1261
336 / 341
-00:07:32
+00:48:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii