Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:51
-00:39:11
+00:40:09
6821 2342
K30 : 1075
305 / 335
-00:18:32
+00:36:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii