Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:16
-00:43:59
+00:34:23
4764 4009
133 / 179
-00:38:22
+00:24:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii