Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:55
-00:41:20
+00:37:02
5196 4289
148 / 179
-00:35:43
+00:26:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii