Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:41
-00:31:41
+00:41:20
7303 2454
K60 : 18
6 / 8
-00:19:15
+00:24:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii