Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:46
-00:32:36
+00:40:25
7168 2368
K20 : 634
209 / 233
-00:14:39
+00:39:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii