Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:04
-00:48:58
+00:30:22
5138 1358
K40 : 297
191 / 265
-00:32:46
+00:25:28
01:05:49
-00:38:33
+00:34:28
6125 1780
K40 : 349
226 / 284
-00:18:19
+00:27:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii