Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:25
-00:28:57
+00:44:04
7587 2645
K50 : 89
27 / 30
-00:08:09
+00:31:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii