Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:41
-00:37:41
+00:35:20
6310 1883
K20 : 500
189 / 260
-00:28:58
+00:33:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii