Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:09
-00:39:13
+00:33:48
5974 1695
K40 : 331
218 / 284
-00:18:59
+00:26:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii