Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:48
-00:28:34
+00:44:27
7624 2673
K20 : 715
223 / 233
-00:10:37
+00:43:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii