Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:07
-00:31:52
+00:28:10
3992 2988
M25 : 477
142 / 227
-00:26:00
+00:23:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii