Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:58
-00:29:24
+00:43:37
7527 2604
K60 : 19
21 / 23
-00:03:02
+00:29:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii