Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:16
-00:31:43
+00:28:19
4039 1022
K40 : 114
127 / 181
-00:21:39
+00:21:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii