Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:01
-00:39:21
+00:33:40
5946 1679
K30 : 812
262 / 355
-00:21:31
+00:31:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii