Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:45
-00:22:14
+00:37:48
5584 1895
K40 : 240
165 / 181
-00:12:10
+00:31:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii