Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:55
-00:10:04
+00:49:58
6185 2275
K40 : 286
180 / 181
+00:43:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii