Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:27
-00:37:55
+00:35:06
6268 1855
K30 : 884
275 / 341
-00:20:54
+00:30:57
01:05:52
-00:26:07
+00:33:55
5082 1581
K30 : 359
212 / 261
-00:14:57
+00:28:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii