Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:20
-00:25:39
+00:34:23
5153 1626
K40 : 201
151 / 181
-00:15:35
+00:27:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii