Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:24
-00:30:35
+00:29:27
4301 3149
M25 : 509
158 / 227
-00:24:43
+00:24:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii