Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:08
-00:28:51
+00:31:11
4644 1340
K30 : 311
203 / 261
-00:17:41
+00:25:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii