Monika Ławnicka

Deloitte Adventure Team / Deloitte Adventure Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:26:59
-00:17:38
+00:09:16
132 132
K30 : 55
1 2
10 / 33
-00:17:24
+00:02:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii