Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:49
-01:00:26
+00:17:56
675 640
26 / 179
-00:54:49
+00:07:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii