Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:53
-00:39:29
+00:33:32
5905 1651
K40 : 320
215 / 284
-00:19:15
+00:26:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii