Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:20
-00:28:39
+00:31:23
4684 1364
K40 : 157
143 / 181
-00:18:35
+00:24:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii