Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:03
-00:40:59
+00:38:21
6613 2210
K30 : 1016
296 / 335
-00:20:20
+00:34:20
01:08:22
-00:36:00
+00:37:01
6618 2050
K30 : 984
289 / 341
-00:18:59
+00:32:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii