Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:50
-00:18:09
+00:41:53
5899 2081
K40 : 260
175 / 181
-00:08:05
+00:35:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii