Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:46
-00:23:13
+00:36:49
5483 3656
M25 : 579
205 / 227
-00:17:21
+00:32:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii