Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:15
-00:31:44
+00:28:18
4033 3012
M25 : 484
143 / 227
-00:25:52
+00:23:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii