Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:28:31
-00:19:44
+00:58:38
6543 4952
176 / 179
-00:14:07
+00:48:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii