Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:17
-00:37:58
+00:40:24
5655 1104
160 / 179
-00:32:21
+00:30:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii