Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:11
-00:31:48
+00:28:14
4015 1014
K40 : 113
126 / 181
-00:21:44
+00:21:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii