Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:19
-00:26:40
+00:33:22
5008 1541
K40 : 184
148 / 181
-00:16:36
+00:26:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii