Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:31
-00:29:39
+00:44:11
8125 2713
K20 : 887
247 / 263
-00:12:32
+00:43:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii