Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:45
-00:42:25
+00:31:25
5721 1358
K30 : 680
258 / 373
-00:27:21
+00:27:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii