Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:47
-00:38:23
+00:35:27
6776 1907
K30 : 927
304 / 373
-00:23:19
+00:31:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii