Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:20
-00:43:50
+00:30:00
5291 1148
K20 : 353
152 / 263
-00:26:43
+00:28:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii