Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:37
-00:30:22
+00:29:40
4345 3171
M25 : 512
161 / 227
-00:24:30
+00:25:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii