Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:49
-00:39:21
+00:34:29
6545 1783
K30 : 868
329 / 438
-00:25:45
+00:23:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii