Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:46
-00:43:24
+00:30:26
5416 1210
K20 : 376
110 / 174
-00:32:24
+00:27:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii