Anna Łapińska

KS WARSZAWIANKA W-WA
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:36:38
-01:13:24
+00:05:56
31 3
K20 : 1
1
2 / 226
-00:48:38
+00:00:37
00:38:58
-01:05:12
+00:08:38
64 5
K20 : 2
1
4 / 263
-00:48:05
+00:07:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii